• Meewerken om te zorgen dat alle kerken goed toegeruste leiders hebben.
  • Organiseren van trainingen, seminars en workshops. Hierdoor leiders meer kennis, vaardigheden en motivatie bijbrengen.
  • Motiveren van kerken om effectiever te zijn met evangeliseren, het stichten van nieuwe gemeentes en diakonaal werk door leiders te trainen.
  • Ontwikkelen van activiteiten om de kerken zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.