• Meewerken om te zorgen dat alle kerken goed toegeruste leiders hebben.
 • Organiseren van trainingen, seminars en workshops. Hierdoor leiders meer kennis, vaardigheden en motivatie bijbrengen.
 • Motiveren van kerken om effectiever te zijn met evangeliseren, het stichten van nieuwe gemeentes en diakonaal werk door leiders te trainen.
 • Ontwikkelen van activiteiten om de kerken zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
 • Organiseren van seminars en trainingen voor kerkleiders in hun eigen omgeving.
 • Bij gelegenheid kerkleiders uitnodigen naar een centrale plek te komen voor onderricht.
 • Degenen die onderwijs geven en trainingen verzorgen op vrijwillige basis recutreren onder gekwalificeerde voorgangers, leraren, leiders, professionals en experts.
 • Soms zullen trainingen georganiseerd worden in samenwerking met andere organisaties/kerken met een soortgelijke visie.

 

Het onderwijs dat gegeven wordt omvat ale aspecten van het leiderschap zoals:

 • Evangelisatie
 • Pastorale zorg & counselling
 • Hoe om te gaan met de Bijbel
 • Preken
 • Integriteit
 • Doelen bepalen
 • Het christelijke gezin
 • Christelijk leiderschap
 • Hoe een visie ontwikkelen
 • Kerkadministratie, financiën inbegrepen
 • Dienstbaarheid etc