We willen opleiding en trainingen beschikbaar maken voor kerkleiders en potentiele kerkleiders om ze beter toe te rusten met Bijbelse kennis en leiderschapskennis. Dat zal een positieve uitwerking hebben op de leiders zelf en ook op de lokale kerken.

Elders op deze website kunt u lezen hoe we daar vorm aan geven.